7, ఏప్రిల్ 2015, మంగళవారం

ఆనందం, తృప్తి, శాంతి, సౌభాగ్యాలకు దూరం అయిన మానవుడు.
సొంత వ్యక్తిత్వాన్ని హరించే ఈ వ్యక్తి సంబంధాల ద్వారా ధర్మం చీలికలు, పేలికలై అస్తిత్వం కోల్పోయిన బట్ట(cloth) లాగా తాయారయింది. ఫలితంగా అధర్మం ధర్మంగా చెలామణి అవుతోంది.

             వందల కోట్ల సంవత్సరాలుగా అధర్మంగా జరిగిన ఈ అభివృద్ధి అంతా రేపు ఏమవుతుంది అనేది పక్కన పెడితే, నేడు మానవుడు వ్యక్తిగా, రకరకాల అనుభూతులు పొందుతూ, అన్వేషిస్తూ, హింస పడుతూ, దేనికోసమో వెతుకుతూ, వెంపర్లాడుతూ ఉన్నాడు. రకరకాల రూపాలలో, ఇలా ఎంత వెతికినా, ఎంత అనుభవించినా, సంపాదించినా, త్యాగాలు చేసినా, సన్యసించినా దక్కనిది ఏమంటే-

వ్యక్తి సొంత జీవితంలో ఉండే "ఆనందం, తృప్తి, శాంతి, సౌభాగ్యాలు". వ్యక్తి తన సొంత జీవితానికి ఎంత దూరం అయితే ఇవీ అంత దూరం అవుతాయి.

                    ప్రతీ మగవాడూ వయోబేధం లేకుండా ప్రతీ స్త్రీ దేహాన్ని వెతుకుతూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే- తనకు "తృప్తిని, ప్రేమని, శాంతిని ప్రసాదించి, తన వ్యక్తిత్వాన్ని కాపాడగలిగిన శక్తి స్వరూపిణి ఈమేనా?" అని. ఈ కాలుష్య సంబంధాలలో మగవాడు తన సొంత స్త్రీని నేరుగా, సూటిగా, స్పష్టంగా గుర్తించలేడు.

మగవాడు స్త్రీలను కామ దృష్టితో చూడడానికి మూల కారణం ఇదే. స్త్రీ కూడా తన శైలిలో తన సొంత మగవాడిని వెతుకుతూ, అతని కోసం నిరక్షిస్తూ ఉంటుంది. ఈ "సత్యం" తెలియక, తాము ప్రేమించిన, లేదా పెళ్ళాడిన, లేదా కామించిన ఆడ, మగల నుండి, సొంత వారి ద్వారా లభించే వాటిని ఆశించి భంగపడుతున్నారు. ఇంతటితో ఆగక ద్వేషించి , హింసించి, సంహరించేదాకా వ్యక్తుల చర్యలు ఉంటున్నాయి.

పోగొట్టుకున్నదానిని ఇలా వెతికేవారు ఒక రకంకాగా; రెండవ రకం- తమ కంపెనీలు విస్తరించి వృద్ధి చేసుకోవడానికి బ్యాలెన్స్ షీట్స్ బాగున్న వారి కోసం వెతుకుతారు. జాతకాల పరిశీలన ఈ కోవలోనిదే. ఇదంతా సరియైన జోడీ కోసం కాకుండా, మెరుగైన, బలమైన, శక్తివంతమైన వారికోసం వెతకడమన్నమాట.

సరియైన దానికి ప్రత్యామ్నాయం ఉండదు. అది ఒకే ఒకటి ఉంటుంది. ఈ ఒక్క దానికంటే మేలయినవి, అంటే- ప్రత్యామ్నాయాలు కోట్ల సంఖ్యలో ఉంటాయి. వేలం పోటీ, ఘర్షణ, యుద్ధం ఇలా ఏదో ఒక పద్ధతి ద్వారా సొంతం చేసుకుంటారు. "సొంత పదార్ధం వేరు. సొంతం చేసుకున్న పదార్ధం వేరు" .

స్వంత పదార్ధం మన నుండి ఎవరూ వేరు చేయలేనిది కాగా, సొంతం చేసుకున్నది ఏ క్షణంలోనైనా మన నుండీ వేరు పడగలిగిన స్వభావం కలిగి ఉంటుంది.

మగవారు స్త్రీలను బలవంతంగా అనుభవించడం అనే ప్రక్రియ, కేవలం మగవాడు తమ కామవాంచ తీర్చుకోవడం కోసం కాదు. ఆయా స్త్రీల శక్తిని కొల్లగొట్టడానికి, ఆ స్త్రీలను తమ ఆధీనంలోకి తెచ్చుకోవడానికి జరిగే ప్రయత్నమే అత్యాచారం అనేది. సాధారణంగా అత్యాచారాలు చేసే వారు సాధనాలుగా ఉంటారు. వీరిని ఉపయోగించేవారు అదృశ్యంగా ఉండి, అధిక శక్తిని వినియోగించి, సాధనం ద్వారా ఈ పనిని చేస్తారు. దేవతలుగా పూజలు, ప్రార్ధనలు అందుకునే వారు ఈ ప్రక్రియను ఉపయోగించుకోవడంలో ప్రథమ శ్రేణిలో ఉన్నారు.