11, ఏప్రిల్ 2015, శనివారం

బంధం- పర్యావసానాలు                      "బంధం"లోకి ప్రవేశించే "వ్యక్తిత్వాలు"  గాఢమైన చీకటి ప్రపంచంలోకి అడుగు పెడతాయి. ఈ బంధాలన్నీ ఆడ, మగల "లైంగిక కలయిక" ద్వారానే జరుగుతాయి. ఈ బంధాలు క్రమంగా అభివృద్ధి చెందుతూ అనేక రకాలుగా విస్తరించాయి. ఇది ఎంతగానంటే ఈ "బంధాల బలానికి బంధాలు సృష్టించిన వారే నలిగి నాశనమయ్యే స్థితికి చేర్చేంతదాకా"!

                             బంధ స్వరూపాలు  కూడా దైవత్వంగా, సత్యంగా, ధర్మంగా చెలామణి అవుతున్నాయి. ఈ బంధ స్వరూపాలు అధర్మ, దుష్ట, సైతాన్ స్వరూపాలుగా గుర్తించాలి. బంధంలో స్వచ్చతను, పవిత్రతను, నీతి, నిజాయితీలను ఆశించడం; శాంతి సుఖాలను, ఆనందాలను ఆకాంక్షించడం అంటే- నోటుతో ఓటు కొనే రాజకీయ నాయకుడి నుండి అవినీతి రహిత పాలనను ఆశించడమే!

బంధం- వైద్యుడు- అనారోగ్యం అనేవి ఒకే కాన్పులో పుట్టిన పిల్లల్లాంటివి. బంధం, వైద్యం నశించకుండా అనారోగ్యం నశించదు. వైద్యుడు "దోపిడీ" ప్రక్రియకు ప్రధాన "సేవకుడు"