1, జూన్ 2015, సోమవారం

"మానవ శాస్త్రం" పుస్తకానికి భూమన సుబ్రమణ్య రెడ్డి గారి ముందుమాట


ఈ చిన్న పుస్తకాన్ని చాలా శ్రద్ధగా చదివినాను. రచయితతో ముందుగానే సంభాషణలు కొనసాగినాయి గనుక ఆశ్చర్యపోలేదు. సంభాషణలను అక్షరాల్లో పొదివి చూసినాకా సంబరపడిపోయిన మాట నిజం. విజయభాస్కర్ దీని గురించి రాయమంటాడు గానీ, తొలిమాట, కడమాట అక్కర లేని పుస్తకం ఇది. ఈ పుస్తకం పుస్తకంగానే పాఠకుల్లో కదలిక తీసుకరాగలదని నానమ్మిక. పుస్తకంలోని ఆలోచనల మాదిరిగానే నా ఆలోచనలూ ఉన్నాయి గనుక జీవితాన్ని విజయభాస్కర్ ఈ వయసులోనే ఇంతగా పొదివి పట్టుకోవడం గొప్ప సంతోషంగా ఉంది. మనం మనంగా జీవించడం, ఆనందంగా జీవించడం అనే మామూలు సూత్రాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని ఒక మంచి ఆలోచనను మన ముందుంచుతున్న విజయభాస్కర్‍ను మనసారా అభినందిస్తున్నాను
                                                                                                                                                                                                                                                                                -భూమన్